Promises Don't Come Easy!

Thủ Thuật Game Ofline

Cách Lên đời nhanh trong Đế Chế!

Cách Lên đời nhanh trong Đế Chế!
Đây là cách lên đời phổ biến hiện nay rất nhiều game thủ áp dụng cách này Đầu tiên và quan trọng nhất: Ấn H...C...C...C --> đẻ dân Chọn 2 thằng dân gần nhau nhất,cho nó đi về một hường và xây 1 cái BE (đừng xây quá sát nhà chính). Thằng dân thứ 3 cho đi về một hướng khác để tìm mỏ quả,canh 2...
>>

Các câu lệnh trong Đế Chế

Các câu lệnh trong Đế Chế
cho anh em mới tập chơi: REVEAL MAP: Hiện bản đồ sáng PEPPERONI PIZZA: 1000 thịt COINAGE: 1000 vàng WOODSTOCK: 1000 gỗ QUARRY: 1000 đá NO FOG: Bỏ sương mù STEROIDS: Xây nhanh KILLX: Giết người chơi X (X=1,2,3,4,...8) HOMERUN: Chiến thắng DIEDIEDIE: Đối phương chết hết RESIGN: Bạn chịu thua Lệnh...
>>

Search site

© 2008 All rights reserved.